STARFARE
Katalysator van hoog potentiële bedrijven
 

Starfare investeert in grensverleggende bedrijven die na een succesvolle start met kracht willen doorgroeien. Deze bedrijven hebben de ambitie en potentie om met een unieke toepassing en slimme inzet van internet, mobiele technologie en/of de cloud de markt te veroveren, te creëren of de waardeketen te wijzigen.

In de start-up fase, wanneer de omvang van de onderneming nog beperkt is maar de potentie van de het aangeboden product of dienst gestaafd wordt door de eerste bedrijfsresultaten en waardering van klanten, kan Starfare helpen. Ons leidmotief daarbij is ‘No time to waiste’.

Met onze inbreng van kapitaal, kennis en relaties helpen wij het groeitempo van de startfase vast te houden en, waar nodig, de bedrijfsvoering te versterken.
FOCUS

Starfare zoekt die ondernemingen die met eigen unieke toepassingen en door slim gebruik te maken van internet, mobile applications of cloud solutions beter aansluiten bij de wensen van de consumenten of bedrijven.

Onze hoofdthema’s zijn:

 • Platformen die ondoorzichtige waardeketens of markten met veel vraag en aanbod transparant maken
 • Mobiele toepassingen voor smart phones en tablets
 • Software en infrastructure - alles met betrekking tot cloud computing, SaaS toepassingen
 • Data - Het verzamelen, aggregeren, analyseren en ontsluiten van data

Vernieuwing en het doorbreken van traditionele werk- en/of denkwijzen, is wat ons aanspreekt.

Als ondernemer komt u aanmerking wanneer u een groeiende onderneming heeft en meer kansen ziet dan op dit moment financieel haalbaar zijn. U mist het kapitaal en/of de nodige ervaring voor een potentiële en gewenste acceleratie en bent hiervoor op zoek naar een partner met relevante expertise en het juiste netwerk.

Starfare heeft de overtuiging dat start-ups op basis van unieke technologie in combinatie met slimme verdienmodellen gedreven door een daadkrachtig en professioneel management in staat moeten zijn om binnen 4 tot 6 jaar marktleider in hun branche te worden. Slimheid en een frisse blik maken het verschil.
INBRENG

Starfare ondersteunt het managementteam op strategisch en operationeel niveau. Starfare ondersteunt de ondernemer om de kans op succes te vergroten. Hierbij vinden wij het uiterst belangrijk de kernkracht van de ondernemer of de onderneming te bewaren, zo nodig te helpen bewaken en uit te bouwen. Het is de ondernemer die moet floreren, waarbij Starfare op de achtergrond waakt voor de financiële, bedrijfskundige en manageriële valkuilen.

We zijn een klankbord. We dagen uit en helpen waar we kunnen. Wij benaderen investeringen vanuit het ondernemersperspectief en besteden veel tijd aan het uitbouwen van de strategie. Uiteraard zijn een vertrouwensrelatie en nauwe samenwerking met het management hiervoor onmisbaar. Wij investeren dan ook primair in onze relatie met u als ondernemer.

Starfare ondersteunt u ook met kapitaal. Starfare verkrijgt in ruil hiervoor een minderheidsbelang in uw onderneming.
Het door Starfare te investeren kapitaal ligt per participatie tussen de € 100.000 en € 500.000.
TEAM

Starfare is een onafhankelijke investeerder opgericht en geleid door Michiel Geerdink en Martijn van Nieuwland. Met risicodragend kapitaal, kennis en haar relatienetwerk stimuleert Starfare het succes van hoog potentiele bedrijven in de startfase.

Het management team van Starfare heeft meerdere start-ups opgezet en uitgebouwd maar brengt ook de financiële en transactie-ervaring uit de bancaire sector mee.

Starfare heeft de steun van en maakt deel uit van een exclusieve vertrouwelijke groep ‘informal investors’.

Team


Michiel Geerdink
Haarlem, 1970
Specialisme
Financiering, transacties, fiscaal , juridisch

Rolmodellen
Richard Brandson, Captain Paul Watson, Wickie de Viking, Warren Buffett
Persoonlijke inspiratie
‘Be more concerned with your character than your reputation, because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think you are.’ (John Wooden)
Favoriete plek
Kennemerduinen
Martijn van Nieuwland
Rotterdam, 1969
Specialisme
Strategie en organisatie, commercieel en starter management
Rolmodellen
Franklin D. Roosevelt, Muhammad Ali, Robby Naish, Wubbo J. Ockels, Rotterdam, Steve Jobs
Persoonlijke inspiratie
‘Dromen is uiteindelijk ook een vorm van plannen.’ (Gloria Steinem)


Favoriete plek
De brandingAANVRAAG

Het traject vanaf het indienen van een plan tot ondertekening bestaat uit de volgende fases:

 • Selectie-fase; opsturen van uw aanvraag en beoordeling
 • Introductie-fase; persoonlijke kennismaking en verstrekken aanvullende informatie
 • Onderhandeling-fase; overeenkomen van voorwaarden voor financiering
 • Onderzoeks-fase; verifiëren van verstrekte informatie op bases van onderzoek
 • Juridische fase; opstellen en tekenen van definitieve overeenkomst

Voordat je informatie opstuurt verzoeken we je te kijken of je aanvraag bij ons past. Je aanvraag dient te voldoen aan de volgende criteria:

 • Start-up, onderneming bestaat minder dan 5 jaar
 • Een gereed en werkzaam prototype product
 • Reeds betalende klanten
 • Een te bestendigen concurrentievoordeel
 • Uniciteit
 • Een product of dienst die gebruik maakt van internet, mobile applications of cloud solutions
 • Een product of dienst die vraag en aanbod bij elkaar brengt, bestaande processen verandert of efficiënter data analyseert

Wanneer u van mening bent dat er een match zou kunnen bestaan stuurt u ons dan uw ondernemingsplan met de informatie die nodig is om uw aanvraag te kunnen beoordelen.
CONTACT

E-mail
info@starfare.nl
Adres
Vijzelstraat 68, 1017 HL Amsterdam
Telefoon
020 893 2306